Lubomír Zaorálek

Ministr kultury České republiky


Bohumil Šimek

Hejtman Jihomoravského kraje


Markéta Vaňková

Primátorka statutárního města Brna


Nick Archer

Velvyslanec Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska v České republice


Miklós Boros

Velvyslanec Maďarska v České republice


Christoph Israng

Velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice

PARTNEŘI