Vážení diváci,

Z důvodu zajištění bezpečnějšího pohybu po budovách NdB během představení jsme se rozhodli rozdělit Mahenovo a Janáčkovo divadlo do dvou sektorů. Pokud tedy půjdete na představní, dbejte, prosím ,následujících pokynů. V případě nejasností, neváhejte kontaktovat hledištní personál.

.

Mahenovo divadlo

Sektor A

– Místa zakoupená do přízemí a 1. pořadí.

– Diváci sektoru A pro vstup využijí dveře ze strany ulice Za divadlem a hlavní vstup pod balkonem z Malinovského náměstí. Uvnitř divadla se ke svým místům dostanou po hlavním trojramenném schodišti a nebo bočním schodištěm vpravo.

– Diváci mají k dispozici pravou část šatny s písmeny D, E, F.

– Před představením a o přestávce mají diváci sektoru A k dispozici bufet vlevo (při pohledu k Malinovskému náměstí).

Sektor B

– Místa zakoupená do 2., 3. a 4. pořadí.

– Diváci sektoru B použijí vchody na levém rohu budovy, a dveře z Rooseveltovy.

– Do vyšších pořadí se diváci dostanou všemi bočními schodišti po levé straně budovy.

– K dispozici mají šatny vlevo písmena A, B, C.

– Před představením a o přestávce mají diváci sektoru B k dispozici bufet vpravo (při pohledu k Malinovskému náměstí).

.

Janáčkovo divadlo

Sektor A

– Místa zakoupená do přízemí a 1. pořadí.

– Do sektoru A se divák dostane buď z podzemního parkoviště po bočním schodišti a nebo 1. a 2. dveřmi hlavního vstupu (budou označeny).

– Diváci sektoru A mají k dispozici šatnu pod písmeny A – G.

– Před představením a o přestávce mohou využít bufety v 1. pořadí.

Sektor B

– Místa zakoupená na balkon.

– Do sektoru B se bude vstupovat hlavním vstupem, 3. dveřmi hlavního vstupu.

– Diváci sektoru B mají k dispozici šatnu pod písmeny H a I po levé straně od vstupu.

– Před představením a o přestávce mohou využít bufet v přízemí vlevo.

– K cestě na balkon budou diváci sektoru B používat levé boční schodiště vlevo.

Zákaznické centrum NdB

Dvořákova 11, Brno

tel: +420 542 158 120

e-mail: obchodni@ndbrno.cz

Kontakt pro novináře:

Adéla Biravská

tel: +420 702 267 991

e-mail: biravska@ndbrno.cz