První dvě desetiletí 20. století představují jedno z nejpozoruhodnějších období hudební historie vůbec. Tou dobou přestávala platit pravidla po staletí v hudbě víceméně nedotknutelná, dohasínalo myšlení a hodnoty romantismu a paralelně vznikalo něco nového, někdy radikálně popírajícího vše staré, jindy reflektujícího původní hodnoty novými prostředky. Je to čas umírání i zrození. Toto rozpoložení je patrné nejen v hudbě, ale i ve výtvarném, dramatickém či literárním umění. Začátkem 20. století v hudbě doznívají dekadentní projevy romantismu, na vrcholu a posléze v úpadku je verismus, s novými neopakovatelnými projevy přichází symbolismus a impresionismus či hudební realismus.

Na druhém pólu pak stojí expresionismus bořící klasický melodicko-harmonický řád atonalitou, nová organizace hudby ve formě dodekafonie a na scénu přichází také neofolklorismus nebo neoklasická hudba obracející se zpět k barokním a klasicistním formám. Je to období moderny i nastupující avantgardy. To vše na ploše pouhých dvou desítek let. Už nikdy nezažijí koncertní a divadelní sály tolik skandálů a zuřivých diskuzí. A právě této neopakovatelné době se chce věnovat festival Janáček Brno 2020.

Všechny zmíněné tendence se na festivalu objeví, ať už v divadelních nebo koncertních produkcích, které festivalovým návštěvníkům přiblíží tento vpravdě umělecký a myšlenkový var. A osobnost Leoše Janáčka? Ten jako by procházel tímto překotným vývojem nezasažen, svébytný, nepropadající jednoznačně žádné z těchto nových koncepcí. Ale nenechme se mýlit. Janáček vše, co se kolem něj v umění dělo, bedlivě sledoval a často i intenzivně studoval a mnohé projevy obohacovaly jeho tvorbu, byť třeba jen latentně. Všichni představitelé hudebních směrů té doby, mezi nimi Strauss, Debussy, Mahler, Schönberg, Stravinskij, Bartók a pochopitelně Janáček, mají jedno společné. Obrovskou touhu hledat nové cesty a vyjádřit svou vizi světa ve svébytném hudebním projevu. Někteří našli koncepce, které budou znamenat nové směřování hudby v celém 20. století, jiní, jako právě Janáček, nalezli osobitou cestu, natolik svébytnou a neopakovatelnou, že v ní nelze dále pokračovat.

Toto veliké dobrodružství by festival Janáček Brno 2020 chtěl svým návštěvníkům přiblížit.

Autor: Jiří Zahrádka

THE INTERNATIONAL OPERA AWARDS

Za pouhých 6. ročníků se festival Janáček Brno vypracoval na nejlepší festival světa. Festival Janáček Brno jako první v ČR získal prestižní cenu The International Opera Awards za nejlepší festival roku 2018 (více informací na www.operaawards.org).

Janáček Brno 2020

INOVACE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2014 číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/38.01605 Národní divadlo Brno realizovalo v termínu 5. 8. 2014 – 28. 2. 2015 projekt INOVACE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU JANÁČEK BRNO 2014 s podporou Regionálního operačního programu Jihovýchod. Tento projekt byl spolufinancován z Evropské unie. Projekt vytvořil platformu, na které stavěla další marketingová kampaň festivalu Janáček Brno 2016.